English Fit and Firm

HACK 2 - สรุปแกรมม่า (ต่อยอดพร้อมทะยาน)
THB THB1,990  THB3,990

รายละเอียดคอร์ส

Hack2 สรุปแกรมม่าสายแฮ็ค พร้อมดึงคุณดึงจากความงงแกรมม่าภาษาอังกฤษ !
คอร์สนี้...
✓ เนื้อหารวบรัด เข้มข้น เก็ทไว
✓ จัดส่งฟรี! หนังสือเรียนไม่เน้นการอธิบาย แต่เป็นสไตล์ของชีทสรุป
✓ การันตี!!! สร้างประโยคสื่อสารไม่ได้ภายใน 1ปี เคลมสิทธิ์เรียนทวนฟรีตลอดชีพ !!!
✓ คลายปม+ขุดรากเหง้าความสับสนที่ทับถมมาแสนนาน
✓ เน้น Build up ความเข้าใจ พึ่งการท่องจำน้อยๆ ไม่ใช่วิธีนกแก้วนกขุนทอง
✓ รับ Test หลังเรียนที่เน้นกระตุ้นการคิดต่อยอดแต่งประโยค ไม่ Test ความจำ

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร

*ตัวอย่างการสอน* Unit 6 เรื่อง การใช้ V.ing

12:53 นาที

Unit 1: ประโยค (S + V)

21 นาที

Unit 2: นาม และนามวลี

30:50 นาที

Unit 3: โบกี้ประโยค (S V) ที่ไม่อิสระ

9:24 นาที

Unit 4: Passive Voice (ทบทวนและทดสอบ)

26:03 นาที

Unit 5: กริยาช่องที่ 3 (พฤติกรรมของ V3 จอมป่วน)

15:27 นาที

Unit 6: การใช้ V.ing

12:53

Unit 7: รูปแบบโครงสร้างประโยค

23 นาที

Unit 8: ใช้ V.ing, V-ed และ V3 เป็น Adj.

8:30 นาที

Unit 9: บุพบทวลี

7:20 นาที

Unit 10: คำสัณธาน

25:50 นาที

Unit 11: การบอกเงื่อนไข If-Clause

23:32 นาที

Unit 12: โครงสร้างประโยค Level 1 และ 2

23:30 นาที

Unit 13: โครงสร้างประโยค Level 3

10 นาที

Unit 14: โครงสร้างประโยค Level 4

14:20 นาที

Unit 15: โครงสร้างประโยค Level 5

11:07 นาที

Unit 16: เทคนิคดูทิศทางการแปล

29:33

Unit 17 : เบรคเมื่อเจอคอมม่า

9:26 นาที

Unit 18 : Pronoun-คำสรรพนาม

6:26 นาที

Unit 19 : กลุ่ม Wh- จอมป่วน

11:55 นาที

Unit 20 : การใช้ has, have, there is/are/...

13:51 นาที

Unit 21 : หน้าตาเป็น N แต่ทำงานเป็น V

17:39 นาที


© 2024 English Fit and Firm. All Rights Reserved.